მათთვის , ვისაც სურს გაიგოს რა შესაძლებლობას სთავაზობს პროფესია იურისტი, ან გსურთ გააკეთოთ გონივრული არჩევანი თქვენი პროფესია რომელ სფეროს დაუკავშიროთ, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ ტრენინგ კურსს, რომლის ფარგლებში მონაწილე პირები შეძლებენ გაეცნონ:

  • რატომ უნდა გავხდეთ ადვოკატი და რა არის ის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, რომელიც ადვოკატს უნდა ახასიათებდეს;
  • რა უპირატესობებს გთავაზობთ პროფესია – ადვოკატი;
  • როგორ შევქმნათ საადვოკატო ბიურო და რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს იგი;
  • რატომ უნდა გავხდეთ პროკურორი და რა არის ის აუცილებელი უნარ-ჩვევბი, რომელიც პროკურორს უნდა ახასიათებდეს;
  • ვინ ზედამხედველობს და რა უფლება-მოვალეობები აკისრია პროკურორს;
  • რა ცოდნასა და უნარებს უნდა ფლობდე, თუ გსურს გახდე კომპანიის იურისტი;
  • როგორ გახდეთ ნოტარიუსი და როგორ შექმნათ სანოტარო ბიურო;
  • ვინ ზედამხედველობს სანოტარო საქმიანობას და რა უფლება-მოვალეობები აკისრია ნოტარიუსს;
  • როგორ გახდე მოსამართლე და რა ქვოტებს უნდა აკმაყოფილებდე ამისთვის;
  • რა არის ის ძირითადი უნარ-ჩვევები და პრინციპები, რომელსაც უნდა ფლობდე სამოსამართლეო საქმიანობის განხორციელებისთვის.

ტრენინგ კურსში მონაწილეობა შეუძლიათ – 10,11,12 კლასის მოსწავლეებსა და სამართლის სტუდენტებს.

კურსის ხანგრძლივობა – 1 (ერთი) თვე;

ღირებულება – 100 (ასი) ლარი.

რეგისტრაციის ვადა – რეგისტრაცია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს , ხოლო ყოველი ახალი კურსი იწყება 10 მონაწილის რეგისტრაციისთანავე.

გაიცემა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორენოვანი სერთიფიკატი.

რეგისტრაცია