ის, ვინც გეგმავს ადვოკატის პროფესიაში შესვლას და სურს ჩააბაროს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა “დამწყებ ადვოკატთა სკოლა” გთავაზობთ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მომზადებას:

  • სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში;
  • სამოქალაქო / ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში;
  • საერთო სამართლის სპეციალიზაციაში;

კურსის ფარგლებში მეცადინეობა ჩატარდება 3 თვის განმავლობაში , კვირაში სამჯერ.

კურსის მონაწილეებს წინასწარ გადაეგზავნებათ სილაბუსი და ყოველი ტრენინგის დასრულების შემდეგ პრეზენტაცია, რომელიც განხილულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციის დამახსოვრებაში დაეხმარებათ და ხელს შეუწყობს გამოცდის მარტივად ჩაბარებაში.

აღნიშნულ სასწავლო კურსზე მონაწილეების მიღების ბრძანება გამოიცემა სწავლის დაწყებიდან 1 კვირის შემდეგ, როდესაც მონაწილე დარწმუნდება, რომ ჩვენს მიერ შეთავაზებული სწავლების მეთოდი მისთვის მისაღებია

კურსში მონაწილეობა შეუძლია – იურისტებს, რომლებსაც სურთ ჩააბარონ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა;

კურსის ხანგრძლივობა – 3 (სამი) თვე;

სრული კურსის ღირებულება – სამოქალაქო / ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია – 500 ლარი, საერთო – 800 ლარი.

რეგისტრაციის ვადა – რეგისტრაცია შესაძლებელია ნებისმიერ დროს , ხოლო ყოველი ახალი კურსი იწყება ყოველი წლის სექტემბერში და თებერვალში.

კურსი წარიმართება დისტანციურადაც.

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ შექმნის მიზანი იურისტთა გადამზადება, მათი ადვოკატის პროფესიაში შესვლის საფუძველი და წარმატების გარანტიაა. სწორედ ამიტომ ჩვენთან წარმატება გარანტირებულია

რეგისტრაცია