თამარი გაბადაძე შპს ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის პარტნიორი და ამავე კომპანიის იურისტია. თამარი ასევე გახლავთ ,,იურიდიული კომპანია ბი-ჯი-ელ“ის დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი.

თამარი 2017 წლიდან გახლავთ ადვოკატთა ასოციაციის წევრი – საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი. ის საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს სამოქალაქო , ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეებზე.