თუ ხართ სამართლის სტუდენტი ან პრაქტიკოსი იურისტი და გსურთ სრულყოფილად შეისწავლოთ სამართლებრივი ინგლისური, „დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ სამართლებრივი ინგლისურის სერტიფიცირებულ კურსს:

ამ კურსის განმავლობაში თქვენ შეძლებთ დაეუფლოთ: სისხლის, სამოქალაქო და საერთაშორისო სამართლებრივ ტერმინოლოგიას, ისწავლოთ საპროცესო დოკუმენტების შედგენა ინგლისურ ენაზე და ამასთან დახვეწოთ ინგლისური ენის გრამატიკა.

პროგრამის ფარგლებში თქვენ ასევე შეისწავლით – სამოქალაქო, სისხლის, ადმინისტრაციულ კოდექსსა და მათ ინტერპრეტაციას ინგლისურ ენაზე.

კურსის განმავლობაში გაიმართება დისკუსიები და ჯგუფური სამუშაოები, რაც დაგეხმარებათ მდიდარი ლექსიკის გამომუშავებაში.

კურსის ხანგრძლივობა დონის მიხედვით – 3 თვე.

დონე: A1, A2, B1, B2, C1,

პრაქტიკული კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ორენოვანი სერტიფიკატი.

ტრენინგზე დასწრება შეუძლია სამართლის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და დამწყებ ადვოკატებს.

რეგისტრაცია