2001 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; მიღებული აქვს სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

2006 – 2016 წლებში ახორციელებდა იურიდიულ პრაქტიკას კვიპროსის ქალაქ პაფოსში;

2020 წელს ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სპეციალიზაციის მიმართულებით;

2020 წლიდან გახდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციაში;

2022 წელს ჩააბარა გამოცდა და მიიღო სპეციალიზაცია ბავშვთა უფლებებში;

ფლობს ქართულ, რუსულ და ბერძნულ ენას.