ნოტარისუთა საკვალიფიკაციო გამოცდა პროფესიული ნაწილი

ცხადდება მიღება ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსზე პროფესიული ნაწილის მიმართულებით. კურსის ფარგლებში ჩატარდება 48 ტრენინგი და მონაწილეებს გადაეგზავნებათ პრეზენტაციები, რაც დაეხმარება მათ ნასწავლი მასალის გამეორებაში. მოსამზადებელი კურსი ჩატარდება ჰიბრიდულ რეჟიმში – როგორც კომპანიის ოფისში, ასევე დისტანციურად. მოსამზადებელი კურსის გავლის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის მოწმობის ასლი; დიპლომი; საფასურის (პირველი ნაწილის) გადახდის ქვითარი. მოსამზადებელი

დეტალურად

ნოტარისუთა საკვალიფიკაციო გამოცდა – ზოგადი უნარ-ჩვევები (ვერბალური და მათემატიკური ნაწილი)

ცხადდება მიღება ნოტარიუსთა საკლვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსზე ზოგადი უნარ-ჩვევების (ვერბალური და მათემატიკური ნაწილი) მიმართულებით. კურსის ფარგლებში ჩატარდება 18 ტრენინგი. მოსამზადებელი კურსი ჩატარდება ჰიბრიდულ რეჟიმში – როგორც კომპანიის ოფისში, ასევე დისტანციურად. მოსამზადებელი კურსის გავლის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის მოწმობის ასლი; დიპლომი; საფასურის (პირველი ნაწილის) გადახდის ქვითარი. მოსამზადებელი კურსის სრული ღირებულება შეადგენს 300 ლარს.

დეტალურად

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი /საერთო სპეციალიზაციით/

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ აცხადებს მიღებას ადვოკატთა საკლვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსზე საერთო სპეციალიზაციით. კურსის ფარგლებში ჩატარდება 53 ტრენინგი და ყოველი ტრენინგის ბოლოს თითოეულ კანონზე (გარდა კოდექსებისა) კურსის მონაწილეებს გადაეგზავნებათ პრეზენტაციები, რაც დაეხმარება მათ ნასწავლი მასალის გამეორებაში. კურსის მსვლელობისას ჩატარდება 3 საცდელი 100 ქულიანი ტესტირება. მოსამზადებელი კურსი ჩატარდება ჰიბრიდულ რეჟიმში – როგორც კომპანიის ოფისში, ასევე დისტანციურად. მოსამზადებელი

დეტალურად

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი /სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით/

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ აცხადებს მიღებას ადვოკატთა საკლვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსზე სისხლის სამართლის მიმართულებით. კურსის ფარგლებში ჩატარდება 36 ტრენინგი და ყოველი ტრენინგის ბოლოს თითოეულ კანონზე (გარდა კოდექსებისა) კურსის მონაწილეებს გადაეგზავნებათ პრეზენტაციები, რაც დაეხმარება მათ ნასწავლი მასალის გამეორებაში. კურსის მსვლელობისას ჩატარდება 3 საცდელი 100 ქულიანი ტესტირება. მოსამზადებელი კურსი ჩატარდება ჰიბრიდულ რეჟიმში – როგორც კომპანიის ოფისში, ასევე დისტანციურად.

დეტალურად

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი /სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით/

,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ აცხადებს მიღებას ადვოკატთა საკლვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსზე სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით. კურსის ფარგლებში ჩატარდება 36 ტრენინგი და ყოველი ტრენინგის ბოლოს თითოეულ კანონზე (გარდა კოდექსებისა) კურსის მონაწილეებს გადაეგზავნებათ პრეზენტაციები, რაც დაეხმარება მათ ნასწავლი მასალის გამეორებაში. კურსის მსვლელობისას ჩატარდება 3 საცდელი 100 ქულიანი ტესტირება. მოსამზადებელი კურსი ჩატარდება ჰიბრიდულ რეჟიმში – როგორც კომპანიის ოფისში, ასევე დისტანციურად.

დეტალურად