თამარი გაბადაძე

თამარი გაბადაძე შპს ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ პარტნიორი და ამავე კომპანიის იურისტია. თამარი ასევე გახლავთ ,,იურიდიული კომპანია ბი-ჯი-ელ“ – ის დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორი. თამარი 2017 წლიდან გახლავთ ადვოკატთა ასოციაციის წევრი – საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი. ის საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს სამოქალაქო , ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეებზე.

დეტალურად

ლამარა ბარკალაია

ლამარა ბარკალაია ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ დამფუძნებელი პარტნიორი და დირექტორია. ქალბატონი ლამარა  გახლავთ შპს ,,იურიდიული კომპანია ბი-ჯი-ელ“ – ის პარტნიორი და ამ კომპანიის სახელით ახორიცილებს საადვოკატო საქმიანობას. ქ-ნი ლამარა 2006 წლიდან გახლავთ ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი. ლამარა ბარკალაია ასევე გახლავთ ,,საქართველოს ყრუთა კავშირის“ იურისტი. მას აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, კერძოდ კი გახლდათ არასამთავრობო

დეტალურად