სამართლებრივი ინგლისურის კურსი

თუ ხართ სამართლის სტუდენტი ან პრაქტიკოსი იურისტი და გსურთ სრულყოფილად შეისწავლოთ სამართლებრივი ინგლისური, „დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ სამართლებრივი ინგლისურის სერტიფიცირებულ კურსს: ამ კურსის განმავლობაში თქვენ შეძლებთ დაეუფლოთ: სისხლის, სამოქალაქო და საერთაშორისო სამართლებრივ ტერმინოლოგიას, ისწავლოთ საპროცესო დოკუმენტების შედგენა ინგლისურ ენაზე და ამასთან დახვეწოთ ინგლისური ენის გრამატიკა. პროგრამის ფარგლებში თქვენ ასევე შეისწავლით – სამოქალაქო, სისხლის, ადმინისტრაციულ კოდექსსა

დეტალურად

3 თვიანი პრაქტიკული კურსი სისხლის სამართალი

თუ ხართ სამართლის სტუდენტი, კურსდამთავრებული ან/და დამწყები ადვოკატი და გსურთ თეორიული ცოდნის პარალელურად შეისწავლოთ როგორ აწარმოოთ სისხლის სამართლის საქმეები, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა” გიწვევთ სერტიფიცირებულ პრაქტიკულ კურსზე სისხლის სამართლის მიმართულებით. კურსის ფარგლებში მიიღებთ ინფორმაციას ყველა იმ პრაქტიკულ საკითხთან მიმართებით, რაც აუცილებელია სამართალწარმოებისას: პირის გამოკითხვა და ადვოკატის უფლება-მოვალეობები დაცვის ქვეშ მყოფის გამოკითხვისას; ბრალის წარდგენა; ბრალდებულის მოთავსება წინასწარი

დეტალურად

6 თვიანი პრაქტიკული კურსი საერთო სპეციალიზაცია

თუ ხართ სამართლის სტუდენტი, კურსდამთავრებული ან/დ ა დამწყები ადვოკატი და გსურთ თეორიული ცოდნის პარალელურად შეისწავლოთ როგორ აწარმოოთ სისხლის , სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეები, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა” გიწვევთ სერტიფიცირებულ პრაქტიკულ კურსზე , რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით როგორც აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით საპროცესო დოკუმენტების შედგენას, ასევე პროცესის მიმდინარეობის სპეციფიკას. პრაქტიკული კურსის პირველი ეტაპი დაეთმობა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ

დეტალურად

3 თვიანი პრაქტიკული კურსი კერძო სამართალი

თუ ხართ სამართლის სტუდენტი, კურსდამთავრებული ან/დ ა დამწყები ადვოკატი და გსურთ თეორიული ცოდნის პარალელურად შეისწავლოთ როგორ აწარმოოთ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეები, ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა” გიწვევთ სერტიფიცირებულ პრაქტიკულ კურსზე , რომლის ფარგლებშიც თქვენ შეისწავლით როგორც აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით საპროცესო დოკუმენტების შედგენას, ასევე პროცესის მიმდინარეობის სპეციფიკას. ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ გთავაზობთ შეისწავლოთ: სარჩელის სათანადო წესით შედგენა; მტკიცებულებათა

დეტალურად