სამემკვიდრეო სამართალი

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები გაგიწევენ იურიდიულ / საადვოკატო მომსახურებას მემკვიდრეობით სამართლებრივი ურთიერთობის რეგულირების მიზნით.

იურიდიული / საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– სამკვიდროს მიღება სანოტარო ორგანოში განცხადების შეტანის გზით;
– სამკვიდროს მიღება ქონების ფაქტობრივად დაუფლების გზით და მის დასარეგისტრირებლად აუცილებელი წინაპირობების განხორციელება;
– სამკვიდრო მოწმობის გასაჩივრება;
– ქონების გაყოფა / გამიჯვნა;
– სასამართლოში წარმომადგებლობა მემკვიდრეობით სამართლებრივ დავებში.
წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!