სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები გაგიწევენ სამართლებრივ მომსახურებას და დაგეხმარებიან ტენდერში მონაწილეობის მიღებაში, ასევე

სახელმწიფო შესყიდვების მიმდინარეობის დროს გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში წარმოადგენენ თქვენს უფლებებს შესაბამის სახელმწიფო ორგანოში.

იურიდიული / საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციების მომზადება და განთავსება;
– საჩივრის მომზადება და დავების საბჭოში გადაგზავნა;
– განკარგულების გასაჩივრება;
წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!