შრომის სამართალი

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები გაგიწევენ სამართლებრივ / საადვოკატო მომსახურებას შრომით სამართლებრივი ურთიერთობის ფარგლებში.

იურიდიული / საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– შრომითი ხელშეკრულების / შინაგანაწესის შედგენა ან/და ანალიზი;
– დასქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლების აუცილებელი სამართლებრივი რეგულირება;
– სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანების გასაჩივრება სასამართლოში, სამუშაოზე აღდგენა ან კომპანსაციის ანაზღაურების მოთხოვნა.
წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!